Shouyou Tsubouchi (Japanese)

writing by shouyou tsubouchi

Shouyou Tsubouchi

Writing

writing by shouyou tsubouchi

Shouyou Tsubouchi

Writing

calligraphy by shouyou tsubouchi

Shouyou Tsubouchi

Calligraphy, 1918