Shohaku (Japanese, 1781)

monky show by shohaku

Shohaku

Monky show

chinese landscape by shohaku

Attributed to Shohaku

Chinese landscape

horse by shohaku

Shohaku

Horse

goose by shohaku

Shohaku

Goose

zhong kui by shohaku

Shohaku

Zhong Kui

kakejiku by shohaku

Shohaku

Kakejiku

untitled by shohaku

Shohaku

Untitled

daruma by shohaku

Shohaku

Daruma

old komachi by shohaku

Attributed to Shohaku

Old Komachi

berglandschaft mit pavillon und reiter by shohaku

In the manner of Shohaku

Berglandschaft mit Pavillon und Reiter