Shohaku (Japanese, 1781)

su tung po by shohaku

Shohaku

Su tung po

cow by shohaku

Shohaku

Cow

cock by shohaku

Shohaku

Cock

monky show by shohaku

Shohaku

Monky show

chinese landscape by shohaku

Attributed to Shohaku

Chinese landscape

horse by shohaku

Shohaku

Horse

goose by shohaku

Shohaku

Goose

zhong kui by shohaku

Shohaku

Zhong Kui

kakejiku by shohaku

Shohaku

Kakejiku

untitled by shohaku

Shohaku

Untitled