Shogetsu (Japanese, )

netsuke by shogetsu

Shogetsu

Netsuke

bell netsuke by shogetsu

Shogetsu

Bell netsuke