Shogetsu (Japanese, )

netsuke by shogetsu

Shogetsu

Netsuke

Eldred's