Shogetsu (Japanese, born )

netsuke by shogetsu

Shogetsu

Netsuke

bell netsuke by shogetsu

Shogetsu

Bell netsuke