Shiryu Morita (Japanese, 1999)

kaikou by shiryu morita

Shiryu Morita

Kaikou, 1967

kai by shiryu morita

Shiryu Morita

Kai, 1970

rô (tau) by shiryu morita

Shiryu Morita

Rô (Tau), 1965

mai (tanz) by shiryu morita

Shiryu Morita

Mai (Tanz), 1964

en (garten) by shiryu morita

Shiryu Morita

En (Garten), 1967

dragon by shiryu morita

Shiryu Morita

Dragon, 1965

shizuka-quiet by shiryu morita

Shiryu Morita

Shizuka-quiet, 1966

dragon by shiryu morita

Shiryu Morita

Dragon, 1965

dragon by shiryu morita

Shiryu Morita

Dragon, 1992

untitled by shiryu morita

Shiryu Morita

Untitled, 1967