garden in moonlight by shen zhizhou

Shen Zhizhou

Garden in moonlight