松林草庐 by shen shichong

Shen Shichong

松林草庐, 1635

山水 by shen shichong

Shen Shichong

山水

移梅图 by shen shichong

Shen Shichong

移梅图

山水图 by shen shichong

Shen Shichong

山水图

山谿幽居 by shen shichong

Shen Shichong

山谿幽居

山居图 by shen shichong

Shen Shichong

山居图

雅集图 (partying) by shen shichong

Shen Shichong

雅集图 (Partying)

雅集图 (landscape) by shen shichong

Shen Shichong

雅集图 (Landscape)

山水 by shen shichong

Shen Shichong

山水

山水 by shen shichong

Shen Shichong

山水

江城秋色 by shen shichong

Shen Shichong

江城秋色

autumn mountain by shen shichong

Shen Shichong

Autumn mountain, 1633