Shen Che Tsai (Taiwanese, born )

1980 少女 by shen che tsai

Shen Che Tsai

1980 少女, 1980

1982 裸女 by shen che tsai

Shen Che Tsai

1982 裸女, 1982

1992 人物 by shen che tsai

Shen Che Tsai

1992 人物, 1992

ballerina by shen che tsai

Shen Che Tsai

Ballerina, 1998

dancer by shen che tsai

Shen Che Tsai

Dancer, 1993

少女 by shen che tsai

Shen Che Tsai

少女, 1980

芭蕾少女 by shen che tsai

Shen Che Tsai

芭蕾少女, 1990

少女 by shen che tsai

Shen Che Tsai

少女, 1997

绿衣裳 by shen che tsai

Shen Che Tsai

绿衣裳, 1980

venice by shen che tsai

Shen Che Tsai

Venice, 1992

belgium scenery by shen che tsai

Shen Che Tsai

Belgium Scenery, 1989

ballerina by shen che tsai

Shen Che Tsai

Ballerina, 2000

ballet dancers by shen che tsai

Shen Che Tsai

Ballet dancers, 1997

naked woman by shen che tsai

Shen Che Tsai

Naked woman, 1983