Shao Yixuan, Zhang Daqian and Qi Baishi (Chinese)

幽兰泉石图 (orchids fountain and rocks) by shao yixuan, zhang daqian and qi baishi

Shao Yixuan, Zhang Daqian and Qi Baishi

幽兰泉石图 (Orchids fountain and rocks)