Shang Shenbo and Gao Zhenxiao (Chinese)

牡丹 行书 (recto-verso) by shang shenbo and gao zhenxiao

Shang Shenbo and Gao Zhenxiao

牡丹 行书 (recto-verso), 1947

untitled by shang shenbo and gao zhenxiao

Shang Shenbo and Gao Zhenxiao

Untitled