Seyyid Abdullah Zühdi (Turkish, born )

sülüs hurufat by seyyid abdullah zühdi

Seyyid Abdullah Zühdi

Sülüs Hurufat, 1850