Seyyid Abdullah of Yedikule (Turkish, 1731)

hilye-i şerife by seyyid abdullah of yedikule

Seyyid Abdullah of Yedikule

Hilye-i Şerife

Antik A.S.

sülüs nesih kıt'a by seyyid abdullah of yedikule

Seyyid Abdullah of Yedikule

Sülüs Nesih Kıt'a

Antik A.S.

levha by seyyid abdullah of yedikule

Seyyid Abdullah of Yedikule

Levha

Portakal Art and Culture House

kit'a by seyyid abdullah of yedikule

Seyyid Abdullah of Yedikule

Kit'a

Portakal Art and Culture House