Sarah Charlesworth (American, 2013)

ego by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Ego, 1990

Freeman's

maps by sarah charlesworth

Sarah Charlesworth

Maps, 1987

Bernaerts