Samuel Holburn Fyfe (British, 1905)

fishing trawl off the cumbraes by samuel holburn fyfe

Samuel Holburn Fyfe

Fishing Trawl off the Cumbraes

the ss "antona ii" passing little cumbrae by samuel holburn fyfe

Attributed to Samuel Holburn Fyfe

The SS "Antona II" passing Little Cumbrae

the clipper helensburgh by samuel holburn fyfe

Samuel Holburn Fyfe

THE CLIPPER HELENSBURGH, 1884