nelson mandela by sami al-karim

Sami Al-Karim

Nelson Mandela, 2010

pablo picasso by sami al-karim

Sami Al-Karim

Pablo Picasso, 2010

einstein by sami al-karim

Sami Al-Karim

Einstein, 2010