Saim Bugay (Turkish, )

fil by saim bugay

Saim Bugay

Fil

esek 2 by saim bugay

Saim Bugay

Esek 2

esek 1 by saim bugay

Saim Bugay

Esek 1

ördek by saim bugay

Saim Bugay

Ördek

woodpecker by saim bugay

Saim Bugay

Woodpecker

hand by saim bugay

Saim Bugay

Hand

donkeys (2 works) by saim bugay

Saim Bugay

Donkeys (2 works)

sculpture by saim bugay

Saim Bugay

Sculpture

untitled by saim bugay

Saim Bugay

Untitled

untitled by saim bugay

Saim Bugay

Untitled

untitled by saim bugay

Saim Bugay

Untitled, 1975

untitled by saim bugay

Saim Bugay

Untitled

composition by saim bugay

Saim Bugay

Composition