float ring by sachiko miki

Sachiko Miki

Float ring, 2008

new moon by sachiko miki

Sachiko Miki

New moon, 2008

cloud sea by sachiko miki

Sachiko Miki

Cloud sea, 2008