old fishing man by rui guang and qi baishi

Rui Guang and Qi Baishi

Old fishing man