torso blanco by rufino tamayo

Rufino Tamayo

Torso Blanco, 1978

cabeza en negro by rufino tamayo

Rufino Tamayo

Cabeza en Negro

hombre rojo by rufino tamayo

Rufino Tamayo

Hombre Rojo, 1976

fantasma by rufino tamayo

Rufino Tamayo

Fantasma, 1964

the wizard by rufino tamayo

Rufino Tamayo

The Wizard, 1979

la luna llena by rufino tamayo

Rufino Tamayo

La Luna Llena, 1989

máscara roja by rufino tamayo

Rufino Tamayo

Máscara roja, 1976

la paysanne by rufino tamayo

Rufino Tamayo

La Paysanne, 1969

la négresse by rufino tamayo

Rufino Tamayo

La Négresse, 1969

reloj sin tiempo by rufino tamayo

Rufino Tamayo

Reloj sin Tiempo

paisaje con luna by rufino tamayo

Rufino Tamayo

Paisaje con Luna