Rudolf Koppitz (German, 1936)

akt torso by rudolf koppitz

Rudolf Koppitz

Akt Torso, 1927

albrechtsrampe by rudolf koppitz

Rudolf Koppitz

Albrechtsrampe, 1914

rotterdam by rudolf koppitz

Rudolf Koppitz

Rotterdam, 1923

wasserträgerin by rudolf koppitz

Rudolf Koppitz

Wasserträgerin, 1916

nude study by rudolf koppitz

Rudolf Koppitz

Nude Study, 1925

bathing caps by rudolf koppitz

Rudolf Koppitz

Bathing caps, 1930

der aufstieg by rudolf koppitz

Rudolf Koppitz

Der Aufstieg, 1929