ezek. 40-42 by rodney graham

Rodney Graham

Ezek. 40-42, 1992

untitled by rodney graham

Rodney Graham

Untitled, 1993

city self by rodney graham

Rodney Graham

City Self, 2001

city self by rodney graham

Rodney Graham

City Self, 2001

weather vane by rodney graham

Rodney Graham

Weather Vane, 2002