untitled by rodney graham

Rodney Graham

Untitled, 1993

city self by rodney graham

Rodney Graham

City Self, 2001

city self by rodney graham

Rodney Graham

City Self, 2001

weather vane by rodney graham

Rodney Graham

Weather Vane, 2002

ezek 40-42 by rodney graham

Rodney Graham

Ezek 40-42, 1992

fishing by rodney graham

Rodney Graham

Fishing, 2003