ezek 40-42 by rodney graham

Rodney Graham

Ezek 40-42, 1992

fishing by rodney graham

Rodney Graham

Fishing, 2003

untitled by rodney graham

Rodney Graham

Untitled, 1996–1998