bahut by roberto aloi

Roberto Aloi

Bahut, 1955

etagère by roberto aloi

Roberto Aloi

Etagère, 1955

adda a besnate by roberto aloi

Roberto Aloi

Adda a Besnate, 1936

ticino a pavia by roberto aloi

Roberto Aloi

Ticino a Pavia, 1932

dining table by roberto aloi

Roberto Aloi

Dining table, 1955

credenza by roberto aloi

Roberto Aloi

Credenza, 1955