Roberto Pamio & Renato Toso

budur lampada da terra by roberto pamio & renato toso

Roberto Pamio & Renato Toso

Budur Lampada da terra, 1975

Sant'Agostino