Ren Zhenhan (Chinese, 1991)

山水 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

山水

山水 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

山水

山水 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

山水

尖岭浮岚 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

尖岭浮岚

春山雨润 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

春山雨润, 1980

万里长城 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

万里长城, 1966

山水 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

山水

晓山晴霭 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

晓山晴霭, 1977

山水 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

山水

峨嵋耸秀 by ren zhenhan

Ren Zhenhan

峨嵋耸秀, 1980

untitled by ren zhenhan

Ren Zhenhan

Untitled, 1972