Ren Xun (Chinese, 1893)

怀素书蕉 by ren xun

Ren Xun

怀素书蕉

荷花扇面 by ren xun

Ren Xun

荷花扇面

梅鹤图 by ren xun

Ren Xun

梅鹤图

香远益清 by ren xun

Ren Xun

香远益清

问道图 by ren xun

Ren Xun

问道图

柏寿常春 by ren xun

Ren Xun

柏寿常春

花卉双兔 by ren xun

Ren Xun

花卉双兔

人物 by ren xun

Ren Xun

人物

芭蕉人物 by ren xun

Ren Xun

芭蕉人物

效颦图 by ren xun

Ren Xun

效颦图

荷花鸳鸯 by ren xun

Ren Xun

荷花鸳鸯

桃花小鸟 by ren xun

Ren Xun

桃花小鸟

读书图 by ren xun

Ren Xun

读书图

花卉 by ren xun

Ren Xun

花卉