Ren Jin (Chinese, 1936)

松泉慈竹 立轴 水墨纸本 by yu yuan, ren jin, and wu changshuo

Yu Yuan, Ren Jin, and Wu Changshuo

松泉慈竹 立轴 水墨纸本

行书 by ren jin

Ren Jin

行书

楷书 by ren jin

Ren Jin

楷书, 1924

行书 by ren jin

Ren Jin

行书, 1918

復庄翁诗 by ren jin

Ren Jin

復庄翁诗