Ren Bonian (Chinese, 1896)

crane by ren bonian

Ren Bonian

Crane

RB Gallery