Qiao Mu (Chinese, 2002)

花鸟 立轴 设色纸本 by wu qingxia, qiao mu, and qian juntao

Wu Qingxia, Qiao Mu, and Qian Juntao

花鸟 立轴 设色纸本

栖禽图 by qiao mu

Qiao Mu

栖禽图

险滩图翠鸟图 by zhu meicun and qiao mu

Zhu Meicun and Qiao Mu

险滩图翠鸟图

红梅 by qiao mu

Qiao Mu

红梅

秋艳 by qiao mu

Qiao Mu

秋艳

竹林雀嬉 by qiao mu

Qiao Mu

竹林雀嬉

花间飞鸟 by qiao mu

Qiao Mu

花间飞鸟

梅竹双雀 by qiao mu

Qiao Mu

梅竹双雀