Qiao Mu (Chinese, 2002)

红梅 by qiao mu

Qiao Mu

红梅

秋艳 by qiao mu

Qiao Mu

秋艳

竹林雀嬉 by qiao mu

Qiao Mu

竹林雀嬉

花间飞鸟 by qiao mu

Qiao Mu

花间飞鸟

梅竹双雀 by qiao mu

Qiao Mu

梅竹双雀

花下大吉 by qiao mu

Qiao Mu

花下大吉

梅竹双喜 by qiao mu

Qiao Mu

梅竹双喜

松鹤长春图 (crane and pine trees) by cao jianlou, qiao mu, wu changye, xu changming, and wu qingxia

Cao Jianlou, Qiao Mu, Wu Changye, Xu Changming, and Wu Qingxia

松鹤长春图 (Crane and pine trees), 1995

花卉 by qiao mu

Qiao Mu

花卉

报春图 by qiao mu

Qiao Mu

报春图

紫藤花 by qiao mu

Qiao Mu

紫藤花

花鸟 by qiao mu

Qiao Mu

花鸟

紫藤小鸟 by qiao mu

Qiao Mu

紫藤小鸟

花鸟 by qiao mu

Qiao Mu

花鸟, 1988

丝瓜麻雀 by qiao mu

Qiao Mu

丝瓜麻雀

芭蕉麻雀 by qiao mu and tang yun

Qiao Mu and Tang Yun

芭蕉麻雀, 1978

春酣 by qiao mu

Qiao Mu

春酣, 1988