Qian Weicheng (Chinese, 1772)

松下渡舟 by qian weicheng

Attributed to Qian Weicheng

松下渡舟

天竺仙灵图 by qian weicheng

Attributed to Qian Weicheng

天竺仙灵图

仿李营邱平远图 by qian weicheng

Attributed to Qian Weicheng

仿李营邱平远图, 1747

重峦叠嶂图 by qian weicheng

Attributed to Qian Weicheng

重峦叠嶂图, 1767

mountain landscape by qian weicheng

Qian Weicheng

Mountain landscape

幽亭泉深 by qian weicheng

Qian Weicheng

幽亭泉深, 1760

长山绿意 by qian weicheng

Qian Weicheng

长山绿意, 1755

松壑云泉 (landscape) by qian weicheng

Attributed to Qian Weicheng

松壑云泉 (Landscape)

松溪高隐图 by qian weicheng

Qian Weicheng

松溪高隐图

山水清音 by qian weicheng

Qian Weicheng

山水清音, 1746

瓶花 by qian weicheng

Qian Weicheng

瓶花