flowers by qian souzhu

Qian Souzhu

Flowers, 1945