Qi Ziru and Qi Baishi (Chinese)

兰花 by qi ziru and qi baishi

Qi Ziru and Qi Baishi

兰花

葫芦螳螂 by qi ziru and qi baishi

Qi Ziru and Qi Baishi

葫芦螳螂