Qi Liangchi (Chinese, 2003)

寿桃 by qi liangchi

Qi Liangchi

寿桃

大吉利 by qi liangchi

Qi Liangchi

大吉利, 1989

平安吉祥图 by qi liangchi

Qi Liangchi

平安吉祥图

墨虾图 by qi liangchi

Qi Liangchi

墨虾图

朝花开艳图 by qi liangchi

Qi Liangchi

朝花开艳图

南瓜蜻蜓 by qi liangchi

Qi Liangchi

南瓜蜻蜓

篆书“寿” by qi liangchi

Qi Liangchi

篆书“寿”

延年益寿 by qi liangchi

Qi Liangchi

延年益寿

墨蟹 by qi liangchi

Qi Liangchi

墨蟹, 1993

花如笑脸 by qi liangchi

Qi Liangchi

花如笑脸

虾趣 by qi liangchi

Qi Liangchi

虾趣, 1991

墨虾 by qi liangchi

Qi Liangchi

墨虾

墨虾 by qi liangchi

Qi Liangchi

墨虾, 1990

蠏洒图 by qi liangchi

Qi Liangchi

蠏洒图

群虾图 by qi liangchi

Qi Liangchi

群虾图, 2000

虾蟹图 by qi liangchi

Qi Liangchi

虾蟹图

螃蟹 by qi liangchi

Qi Liangchi

螃蟹

螃蟹 by qi liangchi

Qi Liangchi

螃蟹

牵牛花 by qi liangchi

Qi Liangchi

牵牛花

寿酒 by qi liangchi

Qi Liangchi

寿酒

葫芦草虫 by qi liangchi

Qi Liangchi

葫芦草虫

花卉 by qi liangchi

Qi Liangchi

花卉