Qi Liangchi (Chinese, 2003)

寿桃 by qi liangchi

Qi Liangchi

寿桃

大吉利 by qi liangchi

Qi Liangchi

大吉利, 1989

平安吉祥图 by qi liangchi

Qi Liangchi

平安吉祥图

墨虾图 by qi liangchi

Qi Liangchi

墨虾图

朝花开艳图 by qi liangchi

Qi Liangchi

朝花开艳图

南瓜蜻蜓 by qi liangchi

Qi Liangchi

南瓜蜻蜓

篆书“寿” by qi liangchi

Qi Liangchi

篆书“寿”

延年益寿 by qi liangchi

Qi Liangchi

延年益寿

事事如意图 by qi liangchi

Qi Liangchi

事事如意图

花鸟 by qi liangchi

Qi Liangchi

花鸟

事事清白 by qi liangchi

Qi Liangchi

事事清白

万里海天阔 by qi liangchi

Qi Liangchi

万里海天阔

墨蟹 by qi liangchi

Qi Liangchi

墨蟹, 1993

花如笑脸 by qi liangchi

Qi Liangchi

花如笑脸

蜜蜂紫藤 by qi liangchi

Qi Liangchi

蜜蜂紫藤

虾趣 by qi liangchi

Qi Liangchi

虾趣, 1991

墨虾 by qi liangchi

Qi Liangchi

墨虾

寿桃 by qi liangchi

Qi Liangchi

寿桃

墨虾 by qi liangchi

Qi Liangchi

墨虾, 1990

蠏洒图 by qi liangchi

Qi Liangchi

蠏洒图

群虾图 by qi liangchi

Qi Liangchi

群虾图, 2000