Pu Jin, Pu Zuo and Qi Gong (Chinese)

古寺松风图 (landscape) by pu jin, pu zuo and qi gong

Pu Jin, Pu Zuo and Qi Gong

古寺松风图 (Landscape)