artichoke chandelier by poul henningsen

Poul Henningsen

Artichoke Chandelier

ph-artichoke by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-Artichoke

ph-dental lamp by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-Dental Lamp

ph artichoke by poul henningsen

Poul Henningsen

PH Artichoke

snowball by poul henningsen

Poul Henningsen

Snowball

cascade by poul henningsen

Poul Henningsen

Cascade

ph 4½/4 by poul henningsen

Poul Henningsen

PH 4½/4

ph-4/4 by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-4/4

ph-3/2, question mark by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-3/2, Question mark

ph-3/2 by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-3/2

snowball by poul henningsen

Poul Henningsen

Snowball

artichoke by poul henningsen

Poul Henningsen

Artichoke

ph-artichoke by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-Artichoke

ph-3/2 by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-3/2

ph-ring chandelier by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-Ring Chandelier

ph-louvre by poul henningsen

Poul Henningsen

PH-Louvre

ph 4/3 by poul henningsen

Poul Henningsen

PH 4/3, 1967