Paul Mödlhammer (Austrian)

gegeisselter christus by paul mödlhammer

Attributed to Paul Mödlhammer

Gegeisselter Christus

barocker hl. paulus by paul mödlhammer

Circle of Paul Mödlhammer

Barocker Hl. Paulus, 1720