Patrick Hennessy (Irish, 1980)

strand by patrick hennessy

Patrick Hennessy

Strand, 1977

Whyte's

moroccan roses by patrick hennessy

Patrick Hennessy

Moroccan roses, 1968

Whyte's