artwork by otto dix

European Art Old Masters

Jan 29, 2015

Freeman's
Philadelphia, PA USA