Otar Hökerberg (1960)

byrå by otar hökerberg

Attributed to Otar Hökerberg

Byrå, 1920–1929

Bukowskis Stockholm

taburett by otar hökerberg

Attributed to Otar Hökerberg

Taburett, 1920–1929

Bukowskis Stockholm