Olive Carleton Smyth (Scottish, 1949)

pytheas buys amber by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

Pytheas buys amber

the pipes of pan by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

The Pipes of Pan

an eastern goddess by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

An eastern goddess, 1910

scheherazade by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

Scheherazade

pytheas buys amber by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

Pytheas buys amber

the fairground by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

The fairground

an eastern goddess by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

An Eastern goddess, 1916–1916

scheherzade by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

Scheherzade

the pipes of pan by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

The pipes of Pan

pytheas buys amber by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

Pytheas buys amber

the seventh day by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

The seventh day

the fairground by olive carleton smyth

Olive Carleton Smyth

The fairground