nattlys by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Nattlys

amo by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Amo

følgesvenn by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Følgesvenn

uten tittel by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Uten tittel

selvportrett by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Selvportrett, 1970

selvportrett by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Selvportrett

nattlys by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Nattlys

gitarspiller by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Gitarspiller, 1973

komposition by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Komposition

biliststudie by odd nerdrum

Odd Nerdrum

Biliststudie, 1966