kikubishi by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Kikubishi

waiting for the moon by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Waiting for the moon

leisurely carp by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Leisurely Carp

kikubishi by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Kikubishi

beautiful day by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Beautiful day

gion festival by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Gion Festival

figure with blue turban by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Figure with Blue Turban

matsu no uchi by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Matsu no uchi

sakko hairstyle by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Sakko Hairstyle

camellias by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Camellias

waiting for moon by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Waiting for Moon

camellias by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Camellias

moon by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Moon

cherry blossoms by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Cherry Blossoms

sakko hairstyle by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Sakko Hairstyle

the first day by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

The First Day

maiko by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Maiko

maiko by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Maiko

dance by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Dance

iwane camellias by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Iwane Camellias

treasure by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Treasure

gion-kai by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Gion-kai

coolness by nobuyoshi aoyama

Nobuyoshi Aoyama

Coolness