Nikos Alexiou (Greek, born )

meteora by nikos alexiou

Nikos Alexiou

Meteora, 1995

stairs by nikos alexiou

Nikos Alexiou

Stairs, 1999–1999

galaxy by nikos alexiou

Nikos Alexiou

Galaxy, 1987–1987

meteora by nikos alexiou

Nikos Alexiou

Meteora, 1995–1995