Nikolai Groshev (Russian, XX)

natasha by nikolai groshev

Nikolai Groshev

Natasha, 1960