Nikolai Andronov (Russian, 1998)

autumn by nikolai andronov

Nikolai Andronov

Autumn, 1995

MacDougall's

Est. 20,000–30,000 GBP

high water by nikolai andronov

Nikolai Andronov

High Water, 1985–1986

MacDougall's

Est. 12,000–18,000 GBP