empress by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Empress, 1981

Jane Kahan Gallery

Price on Request

chat vase by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Chat Vase, 1986

Silvan Faessler Fine Art

Price on Request

nana soleil by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Nana soleil, 2001

Jane Kahan Gallery

Price on Request

serpent and egg by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Serpent and egg, 1981–1982

James Goodman Gallery

Price on Request

dancing nana vase by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Dancing Nana Vase, 1993

Galerie Wild

Price on Request

inflatable doll by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Inflatable Doll, 1992

Galerie Wild

Price on Request

spider by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Spider, 1998

Jonathan Novak Contemporary Art

Price on Request

california nana by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

California Nana

Samuelis Baumgarte Galerie

Price on Request

snake lady vase by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Snake Lady Vase

Galerie David Pluskwa

Price on Request

ladies with handbag by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Ladies with handbag, 2000

Galerie Laurent Strouk

Price on Request

dove by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Dove, 1970–1979

Fromkin Fine Art

Price on Request

californian nana by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Californian Nana, 2000

Galerie Wild

Price on Request

couple with vase by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Couple with Vase, 2000

Galerie Thomas

Price on Request

bird on ring (richard) by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Bird on Ring (Richard), 2001

Nohra Haime Gallery

Price on Request

oiseau amoureux by niki de saint phalle

Niki de Saint Phalle

Oiseau amoureux, 2000

Samuelis Baumgarte Galerie

Price on Request