Nicolaos Xydias Typaldos (Greek, 1909)

family portrait by nicolaos xydias typaldos

Nicolaos Xydias Typaldos

Family portrait

Sotheby's London

the dream by nicolaos xydias typaldos

Nicolaos Xydias Typaldos

The dream

Sotheby's London

family portrait by nicolaos xydias typaldos

Nicolaos Xydias Typaldos

Family portrait

Bonhams London