Ni Yuanlu (Chinese, 1644)

书法 (一件) by ni yuanlu

Ni Yuanlu

书法 (一件)

行书 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

行书

松石图 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

松石图

草书自作诗 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

草书自作诗

观瀑图 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

观瀑图, 1642

草书七言诗 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

草书七言诗

草书 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

草书

行书七言祝寿诗 by ni yuanlu

Attributed to Ni Yuanlu

行书七言祝寿诗

竹石 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

竹石

行书自作诗 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

行书自作诗

疏林远岫 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

疏林远岫

仿米家山水 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

仿米家山水