Ni Yuanlu (Chinese, 1644)

pine tree and rock by ni yuanlu

Attributed to Ni Yuanlu

Pine tree and rock

行书五言诗 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

行书五言诗

calligraphy by ni yuanlu

Ni Yuanlu

Calligraphy

山水 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

山水

行书 by ni yuanlu

Attributed to Ni Yuanlu

行书

行书 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

行书

松石图 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

松石图

草书自作诗 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

草书自作诗

观瀑图 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

观瀑图, 1642

草书七言诗 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

草书七言诗

草书 by ni yuanlu

Ni Yuanlu

草书