untitled by ngarta jinny bent

Ngarta Jinny Bent

Untitled, 1994

wayampajarti area by ngarta jinny bent and jukuna mona chuguna

Ngarta Jinny Bent and Jukuna Mona Chuguna

Wayampajarti area, 2000