Ng Sembiring (Indonesian)

lumbung padi by ng sembiring

Ng Sembiring

Lumbung padi, 1961