Nemirov Kolodkin (Russian)

kovsh by nemirov kolodkin

Nemirov Kolodkin

Kovsh, 1908–1917

teeglashalter by nemirov kolodkin

Nemirov Kolodkin

Teeglashalter

deckeldose by nemirov kolodkin

Nemirov Kolodkin

Deckeldose

bowl by nemirov kolodkin

Nemirov Kolodkin

Bowl, 1908–1917