Nejad Devrim (Turkish, 1995)

soyut kompozisyon by nejad devrim

Nejad Devrim

Soyut Kompozisyon

kompozisyon by nejad devrim

Nejad Devrim

Kompozisyon, 1974

petit texas by nejad devrim

Nejad Devrim

Petit Texas, 1959

natürmort by nejad devrim

Nejad Devrim

Natürmort

abstrait bleu by nejad devrim

Nejad Devrim

Abstrait Bleu, 1957

new york by nejad devrim

Nejad Devrim

New York, 1966

soyut kompozisyon by nejad devrim

Nejad Devrim

Soyut Kompozisyon

composition by nejad devrim

Nejad Devrim

Composition

composition by nejad devrim

Nejad Devrim

Composition

composition by nejad devrim

Nejad Devrim

Composition, 1979

rubi orient by nejad devrim

Nejad Devrim

Rubi Orient, 1959

sans titre by nejad devrim

Nejad Devrim

Sans titre

sans titre by nejad devrim

Nejad Devrim

Sans titre

intérieur by nejad devrim

Nejad Devrim

Intérieur

kompozisyon by nejad devrim

Nejad Devrim

Kompozisyon

lac leman by nejad devrim

Nejad Devrim

Lac Leman, 1961

çalgicilar by nejad devrim

Nejad Devrim

Çalgicilar, 1950

cote d'azur by nejad devrim

Nejad Devrim

Cote D'Azur, 1959

sehir anisi by nejad devrim

Nejad Devrim

Sehir Anisi, 1962